خدمات آموزشی

مدیریت عمومی

اصول حسابداری عمومی

مهندسی کیفیت

اصول مدیریت ارتباط با مشتری

اصول برنامه ریزی استراتژیک

مدیریت جلسات

اصول بازاریابی

اصول مدیریت منابع انسانی

اصول برندینگ

اصول 5S 

اصول سیستم اطلاعات مدیریت

سیستم های برنامه ریزی تامین

اصول مدیریت خدمات پس از فروش

مدیریت بهره وری

دوره آموزش مسئولان دفتر مدیران

کاربرد استاندارد در مدیریت امروز

اصول IT برای مدیران

 

اصول حسابداری صنعتی

 

اصول حسابداری مدیریت

 

مدیریت عمومی:

در این دوره اصول کلاسیک مدیریت مورد توجه قرار می گیرد. مدیریت عمومی علمی است که در کلیه فعالیت ها و سطوح سازمان دارای کاربردهای بسیار ضروری می باشد. مدیریت عمومی علم شناخت رفتار سازمانی است به طوری که این علم به کلیه مدیران و سرپرستان، حتی کلیه پرسنل در پست های غیرمدیریتی، نگاه سازمان را می آموزد. در این دوره اصول پنج گانه مدیریت یعنی: برنامه ریزی، سازماندهی، استخدام، رهبری و کنترل به طور کامل مورد بررسی قرار می گیرد.

مهندسی کیفیت:

کیفیت، یکی از اساسی ترین فاکتورهای موفقیت سازمان می باشد. با همین الویت اصول مشترکی از ساختارهای کیفی در سازمان های صنعتی و خدماتی مورد بحث قرار می گیرد. تحلیل ساختارهای کیفی و نیز طراحی چنین ساختاری متناسب با شرایط تخصصی سازمان را مهندسی کیفیت می خوانند. این رشته متأسفانه به دلیل نگاه کوتاه مدت مدیران به مقوله های کمٌی نظیر سودآوری، سرعت تولید و انجام خدمات به شدت مورد بی توجهی قرار می گیرد. حال آنکه مدیران با شناخت کافی از رشته مهندسی کیفیت می توانند آن را با هزینه بسیار ناچیز و منافع بسیار ارزشمند، در سازمان های صنعتی و خدماتی پیاده نمایند.

اصول برنامه ریزی استراتژیک:

نگاه استراتژیک به مقوله های سازمان به معنای شناخت عمیق از اهداف سازمان و حداکثر بهره برداری از فرصت های موجود و نیز توجه به تهدیدهای سازمانی به منظور دستیابی به هدف های بلند مدت می باشد. برنامه ریزی استراتژیک نیز تخصص بسیار مهمی است که مدیران ارشد سازمان با بهره گیری از آن می توانند حداقل انحرافات برنامه ای و حداکثر بهره برداری از سهم بودجه ای سازمان را تجربه نمایند. چنین تخصصی در مدیریت استراتژیک، قدرت پیش بینی را در بخش های بودجه ای و به تناسب آن عملیاتی را ایجاد می نماید. سازمانی که مجهز به چنین تکنیکی می شود، عمر و اهداف تجاری خود را به تناسب میزان دقت در برنامه ریزی استراتژیک افزایش می دهد.

اصول بازاریابی:

تصور برخی از سازمان ها این است که زمانی که به بازاری از محصول و یا خدمات متصل شده باشند، مشکلات آنها دیگر حل شده است. ولی تجربه عمر محصول و خدمات به ما نشان داده است که چنانچه اصل بازاریابی در سازمان به شکل مستمر اجرا نگردد با توجه به تغییرات برون سازمانی، یقیناً دوران سودآوری مجموعه با مشکلات عمیقی مواجه می گردد. بازاریابی در سازمان یک فرآیند تلقی می گردد. لذا می بایست با آشنایی به اصول آن، به شکل همه جانبه و علمی برخورد نمود تا بتوان از هزینه های صرف شده در آن حداکثر بهره برداری و کارآیی را اخذ نمود.

اصول برندینگ:

برند یا مارک سازمان مقوله ای فراتر از نشان و آرم سازمان می باشد. برند یعنی هویت سازمان، برند یعنی میزان اعتماد مشتری به هویت سازمانی، برند یعنی بازاریابی خودکار و مستمر سازمانی.

اصول برندینگ به ما می آموزد که چگونه می توان از اجزاء سازمان به نفع تقویت برند بهره برداری کرد. پیاده سازی مهارت های برندینگ در سازمان موجب کاهش هزینه های بازاریابی می گردد چرا که اجزاء سازمان نظیر : رفتار سازمانی، رفتار مالی، رفتار منابع انسانی و بسیاری دیگر می توانند به شکل خودکار موجب افزایش تبلیغات و بهره وری فرآیند بازاریابی گردند.

اصول سیستم اطلاعات مدیریت:

MIS یا سیستم اطلاعات مدیریت، علمی است که با شناخت کامل از اجزا و طبقات هرم سازمانی و نیز شناخت عمیقتر از نیازهای این اجزا، موجب طراحی نقشه گردش اطلاعات در سازمان خواهد گردید. سازمان ها با استفاده از تکنیک MIS می توانند استفاده بهینه از اطلاعات و نیز جلوگیری از به هدر رفتن پتانسیل های اطلاعاتی سازمان را تضمین نمایند. در این بخش تلاش می شود تا با معرفی ابزارهای عملیاتی روش پیاده سازی این تکنیک و نیز شبیه سازی نمایش آثار وجود MIS در سازمان به تصویر کشیده شود.

اصول مدیریت خدمات پس از فروش:

خدمات پس از فروش یکی از اساسی ترین بخش های فروش می باشد. این فرآیند با هدف گیری ارتقاء رضایت مشتری و نیز افزایش حاشیه سود فروش محصول و خدمات در سازمان ها شکل می گیرد. این تکنیک امروزه به شکل یک علم مؤثر تبدیل شده است. سازمان ها با آشنایی با استانداردهای مدیریت خدمات پس از فروش می توانند کنترل و پیش بینی بهینه بر روی فروش را پیاده نمایند. در این دوره روش های طراحی این فرآیند و نیز تکنیک های عملیاتی خدمات پس از فروش و نیز دریافت گزارش های مؤثر در عملیات فروش مورد آموزش قرار خواهد گرفت.

دوره آموزش مسئولان دفتر مدیران:

در این دوره کلیه اصول اداره و منشی گری واحدهای مدیریت آموزش داده می شود. داده های مدیریت، مخصوصاً مدیران ارشد برای تراکم فعالیت و تراکنش های بسیار زیادی می باشد که به طور طبیعی از کنترل خود مدیران خارج است. از طرفی واحدهای مدیریت و فعالیت های آنها نیازمند درک حساسیت و دقت بالا در عملیات مربوطه می باشد. این دوره آموزشی با شناسایی و آموزش مشخصات فعالیت واحد های مدیریت سازمان و نیز تکنیک هایی که مسئولان دفاتر مدیریت باید جهت انجام عملیات مربوطه با آنها آشنا باشند را آموزش می دهد و در این جهت سعی در پرورش نیروهای متخصص در این زمینه را می گمارد.

اصول IT برای مدیران:

امروزه ابزار فناوری اطلاعات به عنوان یک جزء غیر قابل گذشت در سازمان ها تبدیل شده است. IT اساسی ترین عامل افزایش سرعت عملیات سازمان و به تبع آن مدیران می باشد. مدیرانی که توانایی استفاده از این ابزار را در واحدهای عملیاتی و استراتژیک سازمان دارا نمی باشند، فرصت تصمیم گیری های سریع، کنترل های همزمان و انتقال هدفمند اطلاعات را از دست خواهند داد. در این دوره تلاش می شود تا با معرفی اصول و ابزارهای نوین اجرای IT در سازمان ها، موجبات تقویت بهره گیری مدیران از فناوری اطلاعات را فراهم نمود.

اصول حسابداری صنعتی:

اصول حسابداری صنعتی، بعنوان یکی از روش های کلان کنترل عملیات در سازمان و اثرات مالی آن مورد استفاده می باشد. سازمان هایی که دارای توانمندی کافی در اجرای این شکل از حسابداری را در مجموعه دارند، یکی از مهترین ابزار اجرای روش های مدیریت استراتژیک و نیز شیوع دیدگاه استراتژیک در سازمان را دارا هستند. در سازمان های مجهز به این تکنیک توان پیش بینی های بودجه ای فراهم می گردد و نیز به تبع آن کنترل های بودجه قابل اجرا خواهد بود. حسابداری صنعتی موجب محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات می گردد. تمرکز این روش موجب بودجه سازی هزینه های مستقیم و غیر مستقیم و نیز هزینه های عملیاتی در طول سازمان می شود.

اصول حسابداری مدیریت:

اصول حسابداری مدیریت روش های بهینه استفاده از اطلاعات حسابداری و بطور کلی مدیریت مالی سازمان را برای مدیران مورد بحث قرار می دهد. مدیران در سازمان هایی که از اصول این ابزار استفاده نمی کنند، در حقیقت از آثار طبقه بندی اطلاعات مالی در جهت بهینه نمودن تصمیم گیری مدیریت بهره برداری نمی نمایند و به تبع آن دچار انحرافات در تحلیل های مالی خواهند شد. ابزار حسابداری مدیریت با معرفی روش های طراحی گزارش های مؤثر در فرآیند مالی شرکت، موجبات ایجاد بستر مناسب از اطلاعات هدفمند مالی را فراهم می کنند. با پیاده سازی حسابداری مدیریت، مدیران می توانند به یکی از سریع ترین و دقیق ترین ابزارهای تصمیم گیری سازمانی مجهز شوند.

اصول حسابداری عمومی:

روش های شناخت دقیق فعالیت های سازمان و ایجاد ساختار حسابداری مناسب جهت طبقه بندی اطلاعات مالی گردش کار در سازمان بمنظور استخراج گزارشات لازم برای استفاده در حسابداری مدیریت، از جمله مباحث این بخش می باشد.

اصول مدیریت ارتباط با مشتری (CRM):

امروزه رضایت مشتری بعنوان اساسی ترین عامل بقای سازمان به شمار می آید. با توجه به همین موضوع قاطع ترین نسخه برای موفقیت سازمان ها مشتری مداری می باشد. جهت ایجاد بستر مناسب برای مشتری مداری در سازمان ها، مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM بعنوان یک ابزار غیر قابل انکار مطرح می گردد. سیستم ارتباط با مشتری امروزه یک فرآیند شناخته شده جهت استفاده از بهترین راهکارها به منظور ارتباط هدفمند و افزایش رضایتمندی مشتري می باشد. این دوره آموزش با معرفی اصول بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتری، روش های شناخت اثربخش فرآیندهای سازمان را با یک مهندسی معکوس نشان می دهد.

مدیریت جلسات:

جلسات سازمانی بعنوان اساسی ترین ابزار ارتباط های درون سازمانی و برون سازمانی به شمار می آید. در این دوره تلاش می شود تا انواع جلسات و مدیریت آنها به خوبی شناسایی گردد و نیز برای کلیه فرآیند های درون سازمانی و برون سازمانی انواع جلسات مرتبط معرفی گردد. چنانچه پرسنل سازمان با اصول مدیریت جلسات آشنا باشند، در واقع اثربخشی و هدفمند بودن جلسات تضمین می گردد و از هدر رفتن زمان جلسات و افزایش تعارضات سازمانی جلوگیری می گردد.

اصول مدیریت منابع انسانی:

امروزه منابع انسانی ارزشمندترین سرمایه های سازمانی به شمار می آید. با توجه به همین فرضیه مدیریت هدفمند و اصولی این سرمایه بعنوان یکی از مهمترین فرآیندهای سازمان به شمار می آید. منابع انسانی عامل اجرای سیاست های استراتژیک و پیش بینی شده سازمان ها می باشند. لذا هر گونه اشتباهی در سازماندهی و رهبری آنها به طور مستقیم بر روی استراتژی های مدیریت اثرگذار می باشد. چنانچه منابع انسانی با مدیریت صحیح و اصولی بعنوان عوامل اثرگذار بر عملیات و فرآیندهای سازمان ارزش گذاری شوند، نتیجه آن جلوگیری از انحرافات برنامه ای سازمان و نیز اصلاح برنامه به سمت اثربخشی بیشتر فرآیندهای سازمان خواهد بود. این دوره می تواند تبدیل منابع انسانی سازمان به عوامل وفادار به آرمان های سازمانی را تضمین نماید.

اصول 5S:

اصول 5S یا پنجگانه مدیریت آراستگی سازمان یک تکنیک ژاپنی می باشد که هدف آن تبئین استانداردهای آراستگی و نظم ظاهری در سازمان های خدماتی و صنعتی می باشد. این اصول پنجگانه الگویی اثربخش جهت تبئین استانداردهای آراستگی در ظاهر سازمان می باشد که امروزه بعنوان یکی از مهمترین عوامل کاهش هزینه های کیفی به شمار می آید. سازمان هایی که دارای استاندارد 5S می باشند می توانند با سرعت بیشتر و نیز دقت بالاتری عملیات زیرمجموعه را پیاده نمایند.

سیستم های برنامه ریزی تأمین:

امروزه با توجه به تنوع منابع تأمین در سازمان های صنعتی و خدماتی، مدیریت و برنامه ریزی تأمین بعنوان یک ابزار اساسی به شمار می آید. در واقع سیستم های لجستیک نیز تکنیک جدیدی است که بر پایه همین برنامه ریزی تأمین بنا می شود. روش های جدید لجستیک و برنامه ریزی تأمین موجب کنترل مرکزی کلیه بخش های تأمین نظیر تولید، پیمانکاری (برون سپاری)، تدارکات داخلی و خارجی می گردد. این برنامه ریزی منسجم در تأمین می تواند ضمن کاهش هزینه های تأمین و بهره وری بالاتر موجب جلوگیری از انحراف استراتژی های سازمانی نیز در بخش تأمین باشد.

مدیریت بهره وری:

بهره وری اساسی ترین خروجی سازمان ها تلقی می گردد. در واقع در دنیای امروز بهره وری یک نوع مزیت رقابتی در بین واحدهای تجاری شمار می آید. امروزه بعلت تنوع منابع در دسترس و مدعیان بیشمار در تأمین محصولات صنعتی و خدماتی در حوزه های مختلف، سازمانی می تواند دوام خود را در صحنه رقابتی تضمین نماید که حداکثر بهره وری را تولید نماید. در این دوره آموزش روش های مختلفی جهت طراحی شاخص های مورد نیاز مقوله بهره وری، اجرا و نیز اندازه گیری آنها مورد بحث قرار می گیرد.

کاربرد استاندارد در مدیریت امروز:

امروزه علم مدیریت با پیچیدگی بسیار زیادی روبرو شده است. به طوری که متغیر های گوناگون موجود در محیط سازمان گاه باعث بروز تناقض در علوم مدیریت و تصمیم گیری ها می گردد. به همین علت ضرورت همراه بودن علم مدیریت با استانداردهای تدوین شده احساس می گردد. با توجه به بزرگ شدن سازمان ها و نیز وسیع بودن محیط های تأمین محصول و خدمات، چنانچه مدیریت بخواهد اثرگذاری متعادل و مستمری بر روی کلیه عوامل درونی و برونی سازمان داشته باشد، می بایست از روش ها و دستورالعمل های استانداردی که مراجع مشترک برای ذینفعان فرآیند داشته باشد، بهره گیری نماید. لذا در این دوره جدیدترین استانداردهای مدیریتی، جهت پیاده سازی در سازمان ها آموزش داده می شود.

بازگشت به ابتدای صفحه

.کليه حقوق قانوني اين سايت متعلق به شرکت پيشگامان مديريت سامان مي باشد