خدمات مشاوره بازرگاني

قابل توجه شركت هايي كه مايلند از فرصت هاي سرمايه گذاري و حضور در بازار ايران استفاده كنند:

تغييرات بسيار سريعي در روند گسترش ارتباطات سياسي و اقتصادي ايران با ساير كشورها در حال ايجاد مي باشد.

سازمان هايي كه تجربه شناخت پتانسيل هاي سرمايه گذاري در ايران را از گذشته داشته اند بخوبي آگاه هستند كه پس از اتمام شرايط تحريم، بازار ايران تشنه جلب سرمايه گذاران خارجي و استفاده از تكنولوژي هاي جديد دنياي صنعت مي باشد.

براي آگاهي از اين شرايط طلايي و هماهنگي در ايجاد ارتباط با اين بازار، شركت پيشگامان مديريت تراز سامان آماده ارائه خدمات مشاوره مديريت مي باشد.

نوع خدمات:

تحقيق و مشاوره سرمايه گذاري

مشاوره در زمينه قوانين مالي و حقوقي

هماهنگي در جهت تماس با بازارهاي سرمايه پذير

اجراي خدمات حسابداري، مالياتي و بيمه تأمين اجتماعي

.کليه حقوق قانوني اين سايت متعلق به شرکت پيشگامان مديريت سامان مي باشد