خدمات اجرایی

پیاده سازی استاندارد های مدیریت

پیاده سازی حسابداری صنعتی

پیاده سازی MIS

پیاده سازی سیستم حقوق و دستمزد

پیاده سازی EFQM

مهندسی مجدد(Reengineering)

پیاده سازی استانداردهای مدیریت:

در سازمان ها اغلب تلاش می شود تا تنها آرم استاندارد برای مجموعه اخذ گردد و با این آرم برای تبلیغات بیرون از سازمان جهت معرفی استاندارد تجارت سازمان بهره جست. ولی آنچه در اخذ آرم های استاندارد می بایست مورد توجه قرار گیرد پیاده سازی استاندارد در طول و عرض سازمان و دستیابی به اهداف استراتژیک موجود در سازمان می باشد. امروزه در دنیا ثابت شده است که پیاده سازی استاندارد به دلیل پیچیدگی ها و موانعی که بر سر راه آن قرار دارد، بهتر است که از طریق مشاورین خبره و دارای تجربه و بیرون سازمان اجرا گردد. این گروه از مشاورین با شناخت معضلات پیاده سازی استاندارد و در دست داشتن راه حل های عبور از موانع پیاده سازی با زمان حداقل و بهره وری بالا می تواند فواید آرم استاندارد نظیر ISO را به سازمان تقدیم نماید. در این راستا گروه پیشگامان مدیریت سامان با تجربه فراوان در برخورد با مشکلات سازمان های گوناگون و نيز تسلط بر جدیدترین نسخه های استاندارد در بخش های مالی و مدیریت، خواهد توانست بسیاری از مشکلات سازمان شما را با استاندارد نمودن فرآیند های مرتبط مرتفع نمایند.

پیاده سازی حسابداری صنعتی:

حسابداری صنعتی، آخرین مرحله فرآیندهای یک سازمان صنعتی و یا خدماتی است. لذا پیاده سازی و اجرای آن نیازمند فرآیندهای استاندارد و تحلیل کاملی از روابط سازمانی استاندارد می باشد. گروه پیشگامان مدیریت سامان با کادر بسیار مجرب از تحلیل فرآیند های سازمان و روابط مالی شرکت ها ضمن شناسایی موانع اجرای حسابداری صنعتی، مهمترین راهکارهای نوین پیاده سازی و اجرای حسابداری صنعتی را به سازمان شما ارائه می دهند. سازمان ها پس از پیاده سازی حسابداری صنعتی می توانند مهمترین گزارش های مدیریتی را از سیستم مالی شرکت درخواست کنند و نیز از مهمترین شاخص های مالی جهت سنجش و نظارت بر روی فرآیندها بهره مند شوند.

پیاده سازی سیستم اطلاعات مدیریت (MIS):

گروه پیشگامان مدیریت سامان با تحلیل لایه های سازمانی و نیز شناخت نیازمندی های اطلاعاتی طبقات مختلف سازمان سیستم MIS را برای مجموعه شما تحلیل می کند. سپس با استفاده از تیم IT و نیز ابزارها و نرم افزارهای جامع، سیستم اطلاعات مدیریت را در سازمان شما پیاده و اجرا خواهد نمود. سازمان شما پس از پیاده سازی سیستم اطلاعات مدیریت، می تواند مهمترین گزارش های مدیریتی را از لایه های مختلف متناسب با نیاز سازمان برداشت نماید. چنین سیستمی براحتی می تواند نیازمندی های تصمیم گیری های مدیریتی (DSS) را تأمین نماید.

پیاده سازی سیستم حقوق و دستمزد:

تبئین سیستم حقوق و دستمزد در سازمان ها همواره همراه با مشکلات فراوانی بوده است. به همین علت معمولاً برای تعیین حقوق و دستمزد به روش های سلیقه ای روی می آورند. که این کار معمولاً در اغلب سازمان ها موجب رشد نارضایتی پرسنل می گردد. گروه پیشگامان مدیریت سامان با استفاده از آخرین روش های منابع انسانی و نیز تحلیل دقیق از ویژگی های سازمان شما سیستم حقوق و دستمزد را طراحی نموده و آن را به واحد مالی متصل می نماید. از ویژگی های بارز این سیستم، همراه بودن آن با روش هاي پاداش و نیز اصول ایجاد انگیزه پرسنل و همچنین در واحد های صنعتی روش های آکورد تولید خواهد بود.

پیاده سازی EFQM:

در مدل سرآمدی سازمان به استناد الگوی اروپایی (EFQM)، سازمان ها با ایجاد سیستمی برای ارزیابی خود (خود کنترلی) ضمن اخذ بازخور مناسب و شناسایی نقاط قوت و ضعف، راه های بهبود و اصلاح (شناسایی نقاط قابل بهبود) مستمر را ارائه خواهد داد. این چرخه در مطالعات مدیریتی همانند فرآیند و چرخه دمینگ یک اقدام کنترلی و بهبود مستمر تلقی می شود. بنابراین باید گفت مأموریت EFQM بر اساس شناخت وضع موجود سازمان و مقایسه آن با اهداف، شاخص و استانداردهای عملکرد و بهبود مستمر عملکرد سازمان است. در این راستا گروه پیشگامان مدیریت سامان با حضور مشاورین و ممیزین رسمی EFQM این سیستم را با بهترین کیفیت در سازمان شما پیاده خواهند نمود.

مهندسی مجدد:

گاه مشکلات سازمان ها آنچنان پیچیده و انباشته می گردد که بدلیل مشخص نبودن مرجع بروز مشکلات دیگر نمی توان از راه حل های مقطعی استفاده نمود. در چنین مواردی استفاده از روش مهندسی مجدد توسط یک گروه مشاور مجرب تنها راه برای رفع مشکلات و عبور از موانع خواهد بود.

در این روش سازمان با تشخیص اولویت ها بار دیگر تحلیل مجدد می گردد و ساختارها مجدد شناسایی می گردد. در بازسازی ساختار مجدد واحدها و عملیات مختلف سازمان، مشکلات از فرآیندها حذف می گردد و روند طبیعی به مجموعه عملیات بازمی گردد. گروه پیشگامان مدیریت سامان با سالها تجربه در اجرای مهندسی مجدد بر روی پیچیده ترین پروژه ها سازمانی و نیز با شناخت کامل از روشهای اصلاحی و روانشناسی سازمانی ، در کوتاهترین زمان و صرف کمترین هزینه سازمانی این پروژه را در سازمان شما اجرا خواهد نمود .

گروه پیشگامان مدیریت سامان روش مهندسی مجدد را با توجه به نوع و ماهیت سازمان شما ، در بخشهای مختلفی اجرا مینماید که تقسیم بندی آن به شرح زیر می باشد:

بسته کل سازمان (اداری- بازرگانی- مهندسی)

سیستم های مالی

منابع انسانی

تولید

بازرگانی

سیستم های مدیریت

مدیریت مهندسی تکنولوژی تکوین مدارک مهندسی

.کليه حقوق قانوني اين سايت متعلق به شرکت پيشگامان مديريت سامان مي باشد