مجموعه راههاي موفقيت سازمان

  دریافت فایل PowerPoint
(ویژگی های برنامه)

  دریافت فایل Multimedia
(درباره برنامه)

  دریافت نسخه آزمایشی

اين مجموعه بانک اطلاعاتی، حاصل بيش از دو سال تحقيق و بررسي بر روي روش هاي مورد استفاده در تعداد زيادي از سازمان هاي موفق در داخل و خارج از كشور بوده است. منابع مورد استفاده جهت گردآوري اين مجموعه شامل بانك هاي اطلاعاتي موجود در كشورهاي پيشرفته صنعتي و ترجمه و بومي سازي آنها با مفاهيم فرهنگي مورد استفاده در ايران، و نيز استفاده از كليه منابع اطلاعاتي از حيث قوانين و مقررات در داخل كشور بوده است.

اين مجموعه بصورت كاملاً قابل استفاده براي كليه سازمان ها در ابعاد مختلف از حيث نوع فعاليت و اندازه سازماني طراحي گرديده و سيستم دسترسي به اطلاعات در آن بطريقي طراحي گرديده كه بر حسب هر يك از موضوع هاي مورد نياز قابليت جستچو دارد.

اين مجموعه نه تنها در ارائه اطلاعات سازماني مورد استفاده بسياري از شركت ها قرار گرفته است بلكه به اعتراف مسئولين رده هاي اين سازمان ها در ارتقاي سطح فرهنگي سازماني نيز بسيار مؤثر بوده است.

مجموعه راههاي موفقيت سازمان، جامع ترين بانك اطلاعات كاربردي در هر سازمان است که شامل بيش از 1400 فايل Excel، Word، و PDF بوده كه در حجمي بالغ بر 10.000 صفحه ارائه شده است. تجربه ديرينه مديران هماهنگ كننده اين پروژه به همراه تخصص مترجمين و كارشناسان در بخش هاي مختلف پشتوانه ارائه اين مجموعه است.

اين مجموعه بواسطه استفاده از آخرين تجربيات سازمان هاي موفق بين المللي و به همت مديران متخصص در استراتژي هاي سازماني گردآوري گرديده و توسط مترجمين متخصص در هر يك از بخشهاي سازماني ترجمه و با استفاده از منابع اطلاعاتي داخلي تهيه شده است.

اين مجموعه مي تواند پاسخگوي بسياري از نارسائي هاي موجود در هر سازمان باشد. استفاده كامل از اين مجموعه مي تواند تفكرات نويني در جهت اصلاح رويه و روال هاي سازماني ايجاد نمايد.

براي سهولت استفاده از مطالب، اين مجموعه بصورت يك درختواره و در يازده بخش اصلي تقسيم بندي شده است:

1. برنامه ريزي سازمان و نحوه تنظيم صورتجلسات:در اين بخش راهكارهاي تنظيم يك برنامه تجاري، روش هاي قانوني ثبت شركت و سهام، آموزش هاي مديريت استراتژيك، و فرم هاي استاندارد تهيه صورت جلسات هيئت مديره و مجامع گنجانده شده است

2. منابع انساني: در اين بخش اصلاح ساختار پرسنلي سازمان بعنوان يك دارايي با ارزش ارزيابي شده است. روش هاي موفق در جهت استخدام، اصول عملي افزايش كارآيي پرسنل در زمان خدمت، و راهكارهاي موفق در خاتمه كار پرسنل، مورد نظر طراحان اين بخش بوده است.

3. فروش و بازاريابي: در اين بخش روش هاي انجام يك بازاريابي موفق با اتكا به آخرين دستاوردهاي مديريتي در اين قسمت مورد تجزيه و تحليل و آموزش قرار گرفته است.

4. تداركات و عمليات: در اين بخش عمليات لجستيك و تداركات مورد نظر بوده است.

5. مالي و حسابداري: در اين بخش اصول كنترل هاي داخلي در بخش مالي مورد بررسي قرار گرفته و فرمت هاي لازم جهت گزارش هاي مورد نياز و نيز فرمت استاندارد تهيه صورت هاي مالي در فايل هاي Excel طراحي شده است.

6. وصول مطالبات: در اين بخش نحوه برنامه ريزي وصول مطالبات و فرم هاي لازم جهت مكاتبه با بدهكاران در مراحل مختلف ارائه شده است.

7. اينترنت و تكنولوژي: در اين بخش استفاده روزافزون از برنامه هاي نرم افزاري و نيز استفاده از وب سايت ها جهت اطلاع رساني و موارد عديده استفاده از فن آوري هاي نوين ارزيابي شده است

8. حقوقي: در اين بخش انواع اقرارنامه ها، مراحل طرح دعوي، قراردادهاي واگذاري و سايرتوافقنامه هاي لازم در ابعاد مختلف موضوعي ارائه گرديده است.

9. املاك و مستغلات: در اين بخش قراردادهاي خريد، فروش و اجاره در كليه شرايط قابل پيش بيني در قوانين موضوعه ايران بصورت الگوي عملي ارائه شده است.

10. نمونه قراردادها و قوانين مربوطه در ايران

11. سيستم گردش عمليات در ثبت شركت ها

.کليه حقوق قانوني اين سايت متعلق به شرکت پيشگامان مديريت سامان مي باشد