مقالات --> مديريت استراتژيك --> صفحه 3

صفحه: 1 ، 2 ، 3

توجه: برای جستجو در مقالات زير می توانید از كليد Ctrl+F استفاده كنيد.

13- گردش وجوه و كاهش هزينه ها بدون از دست دادن استراتژي چابكي

انتخاب مقاله : حميد اطهري نژاد

خلاصه: اين نشريه، ديدگاه PWC را در خصوص چالش هاي بانكداري و بازارهاي سرمايه امروزه بيان مي كند. همچنين در مورد اينكه مديران اجرايي چگونه مي توانند بر مديريت گردش وجوه و كاهش هزينه ها با قاطعيت عمل كرده و استراتژي چابكي خود را حفظ نمايند، به بحث مي پردازد.

در زمان هاي مناسب، موسسات مالي، كارمندان خود را بعنوان دارايي هاي مؤثر مي دانند اما در زمان هاي نامناسب، كارمندان را هزينه مي دانند. اخيراً روزنامه هاي سراسر جهان پر از داستان هايي است در مورد موسسات مالي كه هزينه ها و يا مشاغل خود را كاهش مي دهند و دولت ها با تشويق مديران اجرايي به تفكر مجدد قبل از اخراج كارمندان، اين مسئله را تعديل مي كنند.

دريافت كامل مقاله: [ انگلیسی ]

 

14- مديربت تغيير

انتخاب مقاله : حميد اطهري نژاد

خلاصه: تغييرات اساسي معمولاً توسط تيم مديريت ارشد هدايت مي شود؛ اما هر عضوي از سازمان مي تواند شروع كننده تغيير بوده و در موفقيت تغيير مشاركت داشته باشد. در اينجا مي خواهيم به اين موضوع بپردازيم كه مديران چگونه مي توانند بر فرهنگ سازمان تأثير گذارده، چشم انداز سازمان را توسعه داده، تغيير را به اجرا درآورند.

دريافت كامل مقاله: [ فارسي ]

 

 

.کليه حقوق قانوني اين سايت متعلق به شرکت پيشگامان مديريت سامان مي باشد