مقالات --> مديريت استراتژيك --> صفحه 1

صفحه: 1 ، 2 ، 3

توجه: برای جستجو در مقالات زير می توانید از كليد Ctrl+F استفاده كنيد.

1- استراتژيهاي خروجي شركت هاي خصوصي : تصميم گيري براي فروش

انتخاب مقاله : حميد اطهري نژاد

خلاصه: مالکیت دایمی و موفقیت در مدیریت از مهمترین چالشهای موجود در شرکتهای خصوصی میباشد . تصمیم سازی در مورد اینکه مالک شرکت تمام وقت وتلاش خود را صرف سازمان مینماید و آیا ارزش افزوده اقتصادی سازمان جبران این صرف انرژی را مینماید .

دريافت كامل مقاله: [ انگلیسی  _  فارسی ]

 

2- استراتژيهاي خروجي شركت هاي خصوصي : يافتن مشتري مناسب

انتخاب مقاله : حميد اطهري نژاد

خلاصه: درج سلسله مطالبی در مورد , وقوف به ارزش سهام , استراتژی خروج از شرکت , به مالکین شرکتهای خصوصی کمک میکند بتوانند استراتژی خروج خود را از شرکت پایه ریزی نمایند .

بخش اول , تصمیم به فروش , در مورد اینکه چگونه خروج شما از شرکت میتواند هدفهای شما را از نظر رشد ارزشهای مالی و انسانی در شرکت ادامه دهد , به بحث میپردازد. در یک نگرش وسیع , انتخاب بهترین استراتژی برای خروج و انتخاب مناسبترین خریدار,مورد نظر است.

دريافت كامل مقاله: [ انگلیسی ]

 

3- دیدگاه مدیریت سرمایه گذاری در کسب و کار مشتری مدار : دستیابی به مسیر درست

انتخاب مقاله : حميد اطهري نژاد

خلاصه: مدیران سرمایه با موارد بسیاری از پیچیدگیهای تجارت بین المللی واقتصاد دولتی روبرو هستند که برای تنظیم بودجه و بهره وری سرمایه میبایستی در مورد آنها قضاوت و تصمیم گیری نمایند . اما مطابق افزایش رقابت در بازارهای جهانی و داخلی ,همگام با آگاهی های اقتصادی و توانایی های تکنولوژیکی , موفقیت کسب و کار وابستگی شدید ی به توانایی حفظ مشتری خواهد داشت .

دريافت كامل مقاله: [ انگلیسی ]

 

4- توسعه سرمایه در داراییهای غیر ملموس سازمان از طریق هماهنگ نمودن برنامه ها

انتخاب مقاله : حميد اطهري نژاد

خلاصه: نتایج فعالیت های واحد مدیریت استراتژیک غالبأ بوسیله ارزیابی دستیابی به هدفهای سرمایه گذاری سنجیده میشود . اهدافی که بر مبنای هزینه کمتر و بکارگیری سرمایه کمتر پایه ریزی میشود . اگرچه این دیدگاه با هدفهای استراتژی ایجاد سازمان وسیع بوسیله رشد داراییهای سرمایه ای هماهنگ نیست , لکن میتوان از طریق رشد عوامل غیر ملموس استفاده از سرمایه بآن دست یافت . سرمایه گذاری در دارایی غیر ملموس ممکن است باعث کاهش کوتاه مدت سود سازمان گردد , لکن در بلند مدت میتواند آنرا افزایش دهد . جهت تشویق رشد دارایی سرمایه ای , سازمان میبایستی برنامه های خود را با اهداف بلند مدت منطبق نماید.

آزمایش تجربی Steak n Shake Company نشانگر هماهنگی هدفهای واحد مدیریت تجاری سازمان با استراتژی ایجاد سرمایه های انسانی میباشد.

دريافت كامل مقاله: [ انگلیسی  _  فارسی ]

 

5- تحقق رؤیا : هماهنگی در ایجاد کارآیی در صنایع دارویی

انتخاب مقاله : حميد اطهري نژاد

خلاصه: اساس بقا و بازدهی هر صنعت بستگی به جلب اعتماد مشتری , منظم بودن , سرمایه گذاران و منابع تأمین مالی دارد . در مقایسه با سایر صنایع , صنایع دارویی نزدیکی بیشتری با نیازهای اجتماعی دارند . موفقیتهای علمی در تولید داروهای جدید عامل الزامی در حفظ سلامتی جامعه میباشد . آنها نقش کلیدی در بقا و حفظ سلامتی میلیونها انسان دارند . از این رو دولتها توقع دارند , هدف کمپانیهای دارو سازی در کنار منفع اقتصادی بسمت نیازهای اجتماعی نیز گرایش داشته باشد . بحث بر اینکه این توقعات تا چه اندازه منطقی میباشد همیشه وجود داشته است . موارد معدودی وجود دارد که این گرایش بر منافع اقتصادی غلبه نماید

دريافت كامل مقاله: [ انگلیسی  _  فارسی ]

 

6- مقررات , مالیات و توزیع , بعنوان محدودیتهای سرمایه گذاری در اروپا

انتخاب مقاله : حميد اطهري نژاد

خلاصه: ارایه مقاله 2006 گزارش ما در زمینه " مقررات , مالیات و توزیع ,بعنوان محدودیتهای سرمایه گذاری در اروپا " باعث خوشحالی است . گزارش شامل جزءیات بررسی مقررات ملل مختلف و روشهای مالیتی که باعث محدودیت سرمایه گذاری میشود و مدیریت موانع سرمایه گذاری میباشد.

دريافت كامل مقاله: [ انگلیسی ]

 

 

بازگشت به ابتدای صفحه

.کليه حقوق قانوني اين سايت متعلق به شرکت پيشگامان مديريت سامان مي باشد