مقالات --> مديريت منابع انساني --> صفحه 3

صفحه: 1 ، 2 ، 3

توجه: برای جستجو در مقالات زير می توانید از كليد Ctrl+F استفاده كنيد.

13- ارتباطات

انتخاب مقاله : حميد اطهري نژاد

خلاصه: ارتباطات اين گونه تعريف مي شود: فرآيند انتقال يا مبادله اطلاعات و دستورالعمل ها. ايده ها، دستورات، سفارشات و توضيحات مواردي هستند كه در سيستم ارتباطي سازمان جريان پيدا مي كنند. تعريف مفصل تر ارتباطات عبارتند از:

ارتباط، فعاليتي است كه به موجب آن فرد يا گروه، آگاهانه و يا ناخودآگاه، اطلاعات را به فرد و يا گروه ديگر منتقل مي كند و در صورت لزوم واكنشي را موجب مي شود. اين اطلاعات مي تواند حقايق، احساسات و يا ايده ها باشد.

دريافت كامل مقاله: [ انگلیسی  _  فارسی ]

 

 

.کليه حقوق قانوني اين سايت متعلق به شرکت پيشگامان مديريت سامان مي باشد