مقالات --> مديريت منابع انساني --> صفحه 2

صفحه: 1 ، 2 ، 3

توجه: برای جستجو در مقالات زير می توانید از كليد Ctrl+F استفاده كنيد.

7- كنترل مديريت

انتخاب مقاله : حميد اطهري نژاد

خلاصه: لغت بازبيني به معناي نظارت و مراقبت منظم از كسي و يا چيزي است و كنترل بمعناي بررسي و شناسايي عملكرد است. لغت كنترل به طور كلي اينگونه تعريف مي شود: فرآيندي كه توسط آن، سازمان اطمينان حاصل مي كند طرح هايي كه براي عمليات سازمان ايجاد شده است به طور مؤثري به انجام مي رسند. اگر عملكرد با طرح ها تطابق نداشته باشد يا فاكتورهايي از قبيل رفتار كارمندان بايستي تغيير كند و يا اگر طرح ها غيرواقعي هستند، طرح ها بايستي اصلاح شوند.

دريافت كامل مقاله: [ انگلیسی  _  فارسی ]

 

8- مديريت استعداد

انتخاب مقاله : حميد اطهري نژاد

خلاصه: استعداد همچنان در رأس ليست موضوعات مورد توجه مديران اجرايي قرار دارد. رسيدن به اين مطلب كه استعداد چنين تأثير گسترده اي بر هر يك از جوانب استراتژي هاي كلان و عملياتي سازمان دارد، اصلاً تعجبي ندارد.

سازمان هاي در حال تغيير و نيز فن جابه جايي نيروي كار، رهبران شركت را در بسياري از خطوط مقدماتي به مبارزه مي طلبد. تكنولوژي و ديجيتالي شدن محيط كاري، روشي كه سازمان ها استعدادها را جذب، استخدام و پرورش مي دهند را به طرز چشمگيري تغيير مي دهند. در عين حال شركت ها بايد با نسل هاي مختلف نيروي كار رفتاري متفاوت داشته باشند و آنها را با شيوه هاي مختلف انگيزشي ترغيب كرده و در كارها مشاركت دهند.

دريافت كامل مقاله: [ انگلیسی  _  فارسی ]

 

9- برنامه ريزي منابع انساني

انتخاب مقاله : حميد اطهري نژاد

خلاصه: همانند مديريت استراتژيك و مديريت سازمان ، مديريت منابع انساني نيز در تداوم و طول عمر سازمان نقش بسزايي ايفا مي كند. مديريت منابع انساني (HRM ) براي تداوم سازمان اطمينان مي دهد كه نقش هاي سازماني (از جمله بازاريابي و توليد) را پرسنل كارآزموده دربرگرفته اند و اين پرسنل قادر به همكاري در جهت موفقيت سازمان هستند. HRM با يك برنامه ريزي سيستماتيك منابع انساني اين كار را آسان مي كند.

برنامه ريزي منابع انساني ( HRP) اين گونه تعريف مي شود: روشي براي تسهيل در فراگيري، بهره برداري، توسعه و حفظ منابع انساني شركت. منابع انساني باارزش ترين دارايي سازمان به حساب مي آيند بنابراين نياز است كارمنداني با حداكثر كارآيي و بازده در سازمان مستقر شوند.

دريافت كامل مقاله: [ انگلیسی  _  فارسی ]

 

10- مسئوليت و پاسخگويي مديريت

انتخاب مقاله : حميد اطهري نژاد

خلاصه: مسئوليت هاي مديران عبارتند از پاسخگويي آنها به افراد و گروههاي مختلف درون و بيرون سازمان. بعلاوه آنها مسئول حفظ استاندارد بالايي از اصول اخلاقي تجاري هستند. در اين متن "اصول اخلاقي" به مفهوم تدبيري براي پرسش هاي اخلاقي و رفتاري محترمانه است.

دريافت كامل مقاله: [ انگلیسی  _  فارسی ]

 

11- سازماندهي و انگيزش

انتخاب مقاله : حميد اطهري نژاد

خلاصه: هنگامي كه سازمان، كارهاي خود را به پست هايي كه كارمندان برعهده مي گيرند واگذار كند رسماً به آنها مسئوليت و اختيار انجام عمل مي دهد. دارنده پست پاسخگوي اعمال خود و نتايج انهاست.

Sisk ، اختيار دادن را اينگونه تعريف مي كند: "فرآيند سازماني كه اجازه انتقال اختيار از مافوق به زيردست را مي دهد". بنابراين ضمن اينكه مديران مي توانند اختيار بدهند (و زيردستان مي توانند با اختيار داده شده كار كنند) بايد مسئوليت را نيز واگذار كنند.

دريافت كامل مقاله: [ انگلیسی  _  فارسی ]

 

12- مديريت و تقويت عملكرد

انتخاب مقاله : حميد اطهري نژاد

خلاصه: يك مدير باصلاحيت مدام عملكرد كاركنان را بررسي مي كند و روزانه نظرات واقعي و حساب شده اي به آنها مي دهد تا بدين ترتيب به آنها كمك كرده و كارآيي شان را افزايش دهد. برنامه ارزيابي اساس رهبري را شامل مي شود و نظرات هر دو طرف (رهبر و كاركنان) را در جلسات سالانه (و يا جلساتي كه دوبار در سال برگزار مي شوند) ثبت مي كند. ارزيابي در واقع تصويري كلي از پيشرفت و موفقيت در زماني خاص بهمراه ايده هايي براي بهبود و توسعه در زماني نه چندان دور است.

دريافت كامل مقاله: [ انگلیسی  _  فارسی ]

 

 

بازگشت به ابتدای صفحه

.کليه حقوق قانوني اين سايت متعلق به شرکت پيشگامان مديريت سامان مي باشد