مقالات --> مديريت منابع انساني --> صفحه 1

صفحه: 1 ، 2 ، 3

توجه: برای جستجو در مقالات زير می توانید از كليد Ctrl+F استفاده كنيد.

1- برنامه ریزی و استراتژی منابع انسانی

انتخاب مقاله : حميد اطهري نژاد

خلاصه: پروسه جذب نیرو، استخدام و حفظ کارمندان شایسته همواره بخش مهمی از هر تجارت محسوب می شود. در دنیای تجارت امروز، نقش این پروسه از اهميت بيشتري برخوردار گرديده است. محيط تجارت همواره در حال تغییر بوده و مدیران و بخش منابع انسانی بایستی تا حدی انعطاف پذیر باشند که بتوانند خود را با این تغییرات، از جمله قوانین تکامل یافته، مسائل جمعیتی و استراتژی های تجاری سازگار سازند.

دريافت كامل مقاله: [ انگلیسی  _  فارسی ]

 

2- مديريت و ايجاد تغييرات در سازمان

انتخاب مقاله : حميد اطهري نژاد

خلاصه: واژه "فرهنگ" در بسياري از محاوره هاي روزمره افراد در سطوح مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد. تفكر عمومي به اين باور است كه وجود فرهنگ در هر جامعه اي باعث ايجاد نظم و پيشرفت و فقدان آن مي تواند بي نظمي و اغتشاش را بهمراه بياورد.

اصولا مفهوم علمي واژه فرهنگ چيست؟ وجود و يا نبود آن در يك جامعه با چه معياري سنجيده مي شود؟ براي ايجاد و گسترش آن از چه روش هايي مي توان استفاده نمود؟ مطالعه اين مقاله مي تواند پاسخ هاي اوليه سؤالات فوق را در ذهن خواننده تجلي كند.

دريافت كامل مقاله: [ انگلیسی  _  فارسی ]

 

3- جذب نيرو و انتخاب

انتخاب مقاله : حميد اطهري نژاد

خلاصه: مديريت نوين اعتقاد دارد ، نيروي انساني مي تواند مؤثرترين عامل پيشرفت و تحقق اهداف در هر سازماني باشد. براي دستيابي به نيروي انساني كارآمد ، ايجاد شرايط جذب و نگهداشت مناسب از اولويت هاي استراتژيك در سازمان خواهد بود.

مقاله زير سعي در تشريح و آموزش راههاي مناسب انتخاب و جذب نيرو داشته و مديريت منابع انساني را تشويق به ايجاد روش هاي علمي به اين منظور مي نمايد.

دريافت كامل مقاله: [ انگلیسی  _  فارسی ]

 

4- توسعه نيروي انساني

انتخاب مقاله : حميد اطهري نژاد

خلاصه: توسعه كيفي نيروي انساني همواره مورد نظر مديران سازمان هاي مختلف بوده است. اگر نيروي انساني بعنوان مهمترين دارايي سازمان مد نظر قرار گيرد، براي استفاده هر چه مؤثرتر از اين دارايي در جهت تحقق اهداف سازمان ، مي بايستي شرايط ارتقاي سطح كيفي افراد مهيا گردد.

تحليل روش ها و آثار هر يك از آنها در جهت نيل به اين هدف موضوع مورد بحث در اين بخش مي باشد.

دريافت كامل مقاله: [ انگلیسی  _  فارسی ]

 

5- مديريت و انگيزش

انتخاب مقاله : حميد اطهري نژاد

خلاصه: انسان موجودي است كه از نظر رفتاري داراي پيچيدگي هاي زيادي مي باشد. بروز رفتارهاي متفاوت بوسيله يك شخص ناشي از علت هاي متفاوت تأثيرگذار مي باشد و پيش بيني علل و تأثير آنها بر روي فرد كاري بس دشوار مي باشد.

چنانچه افراد را بمشابه بخشي از دارايي هاي شركت مورد ارزيابي قرار دهيم، جهت استفاده هر چه مؤثرتر از اين دارايي مي بايستي بتوانيم عوامل تأثيرگذار را بعنوان عاملي جهت كنترل رفتار فرد شناسايي و مورد استفاده قرار دهيم تا درجه ثبات رفتار فرد را در جهت تحقق هدف هاي سازمان بالا ببريم.

ايجاد انگيزش و مديريت در اين مورد بعنوان مؤثرترين روش در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته است.

دريافت كامل مقاله: [ انگلیسی  _  فارسی ]

 

6- مديريت و رهبري

انتخاب مقاله : حميد اطهري نژاد

خلاصه: "مديريت" از آن دسته لغاتي است كه همه ما به كار مي بريم و تصور مي كنيم مي دانيم چيست تا وقتي كه از ما مي پرسند دقيقا به چه معناست. به طور كلي، مديريت فرآيندي است كه سازمان را قادر مي سازد به اهداف خود دست يابد. لغت "فرآيند" به ما مي گويد كه چيزي در جريان است. از اينرو، سؤال "مديريت چيست؟" را شايد بهتر باشد اينگونه بيان كرد كه "كار مديران چيست؟".

دريافت كامل مقاله: [ انگلیسی  _  فارسی ]

 

 

بازگشت به ابتدای صفحه

.کليه حقوق قانوني اين سايت متعلق به شرکت پيشگامان مديريت سامان مي باشد