پرسش و پاسخ

هدف اصلي شركت پيشگامان مديريت سامان چيست؟

ارائه خدمات مشاوره مديريت در جهت اجراي مهندسي مجدد سازمانها

ابزار مورد استفاده شركت پيشگامان جهت نيل به هدف اجراي مهندسي مجدد چيست؟

شركت پيشگامان اعتقاد دارد بهترين ابزار اجراي مهندسي مجدد مي تواند منابع انساني در درون سازمان باشد. نقش متخصصين شركت پيشگامان طرح برنامه و هماهنگي در درون سازمان جهت نيل به اين هدف مي باشد.

شركت پيشگامان در چه حوزه اي از عمليات سازمان ها دخالت مستقيم دارد؟

دخالت كارشناسان شركت پيشگامان در حوزه هاي مختلف سازماني در حد هماهنگي بين واحدها مي باشد كه از طريق تقويت واحد كنترل داخلي و استقرار نظام حسابدري مديريت انجام مي گيرد.

فعاليت واحدهاي آموزشي شركت پيشگامان مديريت سامان جنبه عمومي دارد؟

آموزش هاي شركت پيشگامان منحصر به سازمان هايي مي باشد كه از خدمات قراردادي مشاوره مديريت شركت استفاده مي كنند.

مقالات درج شده در سايت شركت پيشگامان در چه زمينه اي است؟

كارشناسان شركت پيشگامان آخرين مقالات و مطالب منتشر شده در زمينه مديريت استراتژي، مديريت ريسك و روش هاي كنترل داخلي را دائماً تحت بررسي داشته و از بين آنها مقالات مورد نظر را انتخاب و در قسمت مقالات سايت براي استفاده عموم درج مي نمايند.

در زمينه علوم مديريت در سازمان ها آيا شركت پيشگامان پاسخگوي سؤالات متقاضيان مي باشد؟

كارشناسان شركت پيشگامان سعي مي نمايند در حد توان و معلومات خود پاسخ هاي لازم را به سؤالات متقاضيان از طريق پست الكترونيك ارائه نمايند.
لازم به ذكر است كه پاسخ هاي ارائه شده نظرات كارشناسان شركت پيشگامان مي باشد و مسئوليت بكارگيري آنها بعهده كاربران مي باشد.

شركت پيشگامان در زمينه توليد نرم افزار هاي سازماني نيز دخالت دارد؟

رسالت شركت پيشگامان توليد نرم افزار نمي باشد. به همين دليل با شناخت كافي از قابليت هاي شركت هاي توليد كننده نرم افزار، سعي بر ارائه اين نوع محصولات داشته و فقط در زمينه نرم افزار هاي خاصي كه با شرايط مورد نياز مشتريان مطابقت نمايد و نتوان از محصولات موجود در ليست شركت هاي توليد كننده نرم افزار استفاده نمود اقدام به توليد مي نمايد.

شرايط عضويت در سايت شركت پيشگامان چيست و آيا هزينه اي به اعضا تعلق مي گيرد؟

اعضاي سايت شركت پيشگامان معمولاً ار بين مديران واحدهاي مختلف سازمان ها مي باشند كه زمينه كاري و يا تحصيلي آنها مرتبط با موضوعات مديريت سازمان مي باشد و هزينه اي نيز از بابت عضويت منظور نگرديده است.

.کليه حقوق قانوني اين سايت متعلق به شرکت پيشگامان مديريت سامان مي باشد