شركت پيشگامان مديريت سامان به پشتيباني سوابق ديرينه مديران و كارشناسان خود در حوزه هاي گوناگون مديريت سازماني در جهت مشاوره مديريت و اجراي مهندسي مجدد سازمان ها ايجاد گرديده است.

اين شركت ، به عضويت رسمي انجمن مشاوران مديريت ايران (IMCA) پذيرفته شده است كه اين انجمن خود عضو انجمن بين المللي مشاوران مديريت ايران (ICMCI) مي باشد.

تعداد پرسنل شركت پيشگامان مديريت سامان بالغ بر 60 نفر است كه در سطوح مختلف داراي تجربيات و آموزش هاي مرتبط هستند.

سطح تحصيلات آكادميك پرسنل شامل تركيب زير است،

مقطع كارداني 20%        مقطع كارشناسي 60%        مقطع كارشناسي ارشد 20%

اين مجموعه براي ارائه با كيفيت خدمات اقدام به پرورش و استفاده از نيروهاي متخصص در ابعاد مختلف نموده است. اين كادر متناسب با فعاليتهاي تعريف شده فوق از تجربه و تخصص هاي ذيل برخوردارند :

حسابداري

حسابرسي با گرايش شناخت نقاط ضعف كنترل هاي داخلي

مديريت با گرايشات تخصصي ارتباطات ، منابع انساني ، طراحي سازمان و ساختار سازماني ، مديريت استراتژيك ، مديريت ريسك ، سيستم هاي آموزشي

مهندسي صنايع

مهندسي نرم افزار و سخت افزار

مديران شركت در كارنامه تجربيات خود داراي دهها سال سابقه حضور در سازمانهاي مختلف بوده و  از طريق تعامل با انجمن هاي حرفه اي در زمينه هاي حسابداري ، مشاوره مديريت ، انفورماتيك ، صنايع و ... و نيز مراجع علمي نسبت به ارائه خدمات اجرايي با هدف اجراي آخرين دستاوردهاي علمي در حوزه مديريت سازماني به ارائه خدمات مشغول هستند. همچنين شركت پيشگامان مديريت سامان جهت ارائه بهينه خدمات بطور معمول از مشاورين طرف قرارداد در حوزه هاي مختلف علوم مديريت بهره مي برد.

اين شركت براي نيل به چشم انداز خود ، با ديدگاه ايجاد راهكارهاي عملي با استفاده از آخرين دستاوردهاي تئوريك مديريت در سازمان ، اقدام به ايجاد زيرساخت هاي لازم در سازمان هاي طرف قرارداد به شرح زير مي نمايد :

 مشاوره در تعيين اهداف و استراتژي هاي کلان سازمان

 طراحي استراتژي هاي فرعي جهت تحقق استراتژي کلان

 طراحي ساختار سازماني متناسب جهت اجراي استراتژي هاي پيش بيني شده

 طرح بودجه هاي عملياتي و پيگيري انحرافات مساعد و نامساعد

 ارائه راهكار جهت رفع نقاط ضعف و استفاده بهينه از نقاط قوّت

 ايجاد سيستم هاي كنترل داخلي در ابعاد كلي عملكرد سازمان

 ارائه خدمات اجرايي تخصصي در جهت تحقق استراتژي هاي پيش بيني شده

عنوان سازمان هايي كه تاكنون از خدمات مشاوره مديريت مديران ما بهره مند گرديده اند :

ليست سازمان ها

.کليه حقوق قانوني اين سايت متعلق به شرکت پيشگامان مديريت سامان مي باشد