ورود اعضاء

نام کاربری:
رمز عبور:
راز موفقیت آن است که شغل را جزو تفریحات خود قرار دهید.
مارک تواین

شكل گيري شركت پيشگامان مديريت سامان در جهت ارتقاي دانش مديريت در ابعاد مختلف فعاليت هاي سازماني با نگرش خاص به مهندسي مجدد سازمان همراه بوده است ....

اين شركت ، به عضويت رسمي انجمن مشاوران مديريت ايران (IMCA) پذيرفته شده است كه اين انجمن خود عضو انجمن بين المللي مشاوران مديريت (ICMCI) مي باشد.

تعداد پرسنل شركت پيشگامان مديريت سامان بالغ بر 60 نفر است كه در سطوح مختلف داراي تجربيات و آموزش هاي مرتبط هستند ....

شركت پيشگامان مديريت سامان براي ايجاد راهكارهاي عملي با استفاده از آخرين دستاوردهاي تئوريك مديريت در سازمان ، اقدام به ايجاد زيرساخت هاي لازم در سازمان ها بدين شرح مي نمايد :

 مشاوره در تعيين اهداف و استراتژي هاي کلان سازمان

  طراحي استراتژي هاي فرعي جهت تحقق استراتژي کلان

 طراحي ساختار سازماني متناسب جهت اجراي استراتژي هاي پيش بيني شده

 طرح بودجه هاي عملياتي و پيگيري انحرافات مساعد و نامساعد

 ارائه راهكار جهت رفع نقاط ضعف و استفاده بهينه از نقاط قوّت

 ايجاد سيستم هاي كنترل داخلي در ابعاد كلي عملكرد سازمان

 ارائه خدمات اجرايي تخصصي در جهت تحقق استراتژي هاي پيش بيني شده

  ....

[ادامه]

.کليه حقوق قانوني اين سايت متعلق به شرکت پيشگامان مديريت سامان مي باشد